(044) 392-28-07
(044) 392-28-08
(050) 351-93-13
(067) 441-17-14
Пн-Пт з 9-00 до 18-00
вул. Серпова 11,оф. 310
ст. м. Житомирська
sales@business-soft.net

1С: Управління торговим підприємством

Конфігурація Управління торговим підприємством для України є комплексним рішенням, що дозволяє автоматизувати завдання управління і обліку на підприємствах, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності. Конфігурація дозволяє автоматизувати завдання оперативного, управлінського, бухгалтерського та податкового обліку, обліку кадрів і розрахунку заробітної плати, нарахування лікарнняних, відпускних, аналізу і планування торгових операцій, підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності, забезпечуючи тим самим ефективне управління сучасним торговим підприємством. Програма 1С: Управління торговим підприємством поєднує в єдине ціле найбільш затребувані користувачами можливості. Якщо Вас не влаштовує варіант ведення різних видів обліку в різних програмах, Ви вважаєте незручним стандартний механізм обміну даними між різними програмами 1С, підтримуєте комплексний підхід - тоді це рішення ідеально підійде для Вас.

Опис основних можливостей конфігурації

 • Управління торговою діяльністю
 • Складський облік
 • Облік банківських і касових операцій
 • Управління взаєморозрахунками
 • Облік необоротних активів
 • Управління персоналом і розрахунок зарплати
 • Облік виробництва
 • Бухгалтерський облік
 • Податковий облік
 • Формування регламентованої звітності

Управління торгівельною діяльністю

Програма 1С: Управління торговим підприємством для України забезпечує наскрізну автоматизацію процесу продажів товарів на підприємстві в оптовій і роздрібній торгівлі. Підсистема включає засоби плануванняі контролю продажів, дозволяє вирішувати завдання управління замовленнями покупців. Підтримуються різні схеми продажів зі складу та під замовлення, в кредит або по передоплаті, товарів, прийнятих на комісію та їх передача на реалізацію комісіонеру і т.д.

Планування продаж

Підсистема призначена для планування :

 • обсягів продажів у натуральному і вартісному вираженні , у тому числі на підставі даних про продажі за попередні періоди , поточні складські залишки і отримані на плановий період замовлення ;
 • відпускних цін, у тому числі на підставі інформації про поточні ціни компанії і конкурентів ;
 • собівартості продажів , з урахуванням інформації про ціни постачальників.

Планування продажів може вестися як по підприємству в цілому, так і по підрозділах або групам підрозділів, для окремих товарів і товарних груп, для певних категорій покупців (по регіонах, видах діяльності і т.п.). Підсистема забезпечує консолідацію окремих планів у зведений план продажів підприємства. Для контролю виконання розроблених планів у системі передбачені розвинені засоби порівняльного аналізу даних про заплановані і фактичні продажі.

Планування може вестися з тимчасовою деталізацією від дня до року, що дозволяє:

 • переходити від стратегічних планів до оперативних, зберігаючи при цьому інформацію про показники, встановлені на кожному етапі планування ;
 • вести планування як з урахуванням , так і без урахування сезонних коливань попиту.

Управління замовленнями покупців

Програма дозволяє розміщувати замовлення покупців відповідно до прийнятої на підприємстві стратегії виконання замовлень і схем роботи (робота зі складу, під замовлення). Всі етапи проходження замовлення і його коректування фіксуються в системі відповідними документами. Менеджер може в будь-який момент :

 • отримати повну інформацію про хід виконання замовлення ;
 • відслідковувати історію взаємин із клієнтами і постачальниками ;
 • оцінювати ефективність і надійність роботи з контрагентами.

За допомогою аналітичних звітів, вбудованих в програму, менеджер може отримувати інформацію про оплату замовлень покупців, про їх розміщення у виробництві та хід виконання, розподіл замовлень по постачальникам.

Ціноутворення

Підсистема ціноутворення дозволяє визначати і реалізовувати цінову політику підприємства відповідно до наявних аналітичних даних про попит і пропозицію на ринку.

Основні функціональні можливості підсистеми :

 • побудова різних схем формування цін і знижок ;
 • контроль дотримання співробітниками підприємства встановленої цінової політики ;
 • зберігання інформації про ціни конкурентів ;
 • зберігання інформації про ціни постачальників , автоматичне оновлення закупівельних цін ;
 • зіставлення відпускних цін підприємства з цінами постачальників і конкурентів.

Управління закупками

Підсистема дозволяє своєчасно приймати рішення про поповнення запасів, а також оптимізує процеси взаємодії з постачальниками. В числі можливостей, які надає підсистема :

 • оперативне планування закупівель на підставі планів продажів і невиконаних замовлень покупців ;
 • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання ;
 • реєстрація та аналіз виконання додаткових умов по договорах з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і термінами поставок ;
 • підтримка різних схем прийому товарів від постачальників, зокрема прийом на реалізацію і отримання давальницької сировини і матеріалів ;
 • оформлення невідфактурованих поставок із використанням складських ордерів ;
 • аналіз потреб складу в товарах ;
 • наскрізний аналіз і установка взаємозв'язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам ;
 • аналіз наслідків, до яких може призвести невиконання замовлень постачальниками ( до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопоставка товарів або матеріалів ) ;
 • планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих товарів на складах ;
 • складання графіків постачань і графіків платежів.

CRM

Торговельні підприємства потребують системи управління відносинами з клієнтами, що дозволяє зберігати і аналізувати різну інформацію про клієнтів, відслідковувати всі стадії відносин з ними, аналізувати прибутковість в цілому і прибутковість по кожному клієнту, регіону, ринку і групі товарів. Функціональні можливості підсистеми дозволяють управляти відносинами з покупцями, постачальниками, суміжниками і будь-якими іншими контрагентами. Підсистема "Управління відносинами з покупцями і постачальниками" дозволяє підприємству :

 • здійснювати зберігання повної контактної інформації по контрагентах і їх співробітникам, а також історії взаємодії з ними ;
 • реєструвати умови доставки товарів, надійність, терміни виконання замовлень, номенклатуру і ціни товарів і матеріалів ;
 • автоматично сповіщати користувачів про майбутні контакти з контрагентами, нагадувати про дні народження контактних осіб ;
 • планувати свій робочий час і контролювати робочі плани своїх підлеглих ;
 • аналізувати незавершені і планувати майбутні операції з покупцями і потенційними клієнтами ;
 • використовувати персоніфікований підхід до потреб і вимог кожного клієнта ;
 • реєструвати кожне звернення потенційного покупця і аналізувати рівень залучення клієнтів ;
 • оперативно контролювати стан запланованих контактів і операцій ;
 • проводити інтегрований ABC ( XYZ ) - аналіз відносин з клієнтами ;
 • проводити аналіз причин зриву виконання замовлень покупців і обсягів закритих замовлень ;
 • аналізувати і оцінювати ефективність рекламних і маркетингових акцій за результатами звернень клієнтів.

Сегментування покупців з використанням інтегрованого ABC ( XYZ ) - аналізу дозволяє автоматично розділити клієнтів :

 • на класи залежно від частки клієнта у виручці або прибутку компанії : важливі ( А-клас ), середньої важливості (B- клас ), низької важливості ( С-клас ) ;
 • по статусах : потенційний, разовий, постійний, втрачений ;
 • по регулярності закупівель : стабільні (X- клас ), нерегулярні ( Y- клас ), епізодичні (Z- клас ).

Результати такого аналізу допомагають оптимально розподілити зусилля і організувати роботу співробітників , відповідальних за продажі і обслуговування клієнтів.

Складський облік

Використання підсистеми управління складом (запасами) дозволяє ефективно організувати складське господарство. У системі реалізований детальний оперативний облік матеріалів, продукції і товарів на складах, забезпечується повний контроль запасів на підприємстві. Всі складські операції фіксуються за допомогою відповідних документів. Підсистема дозволяє :

 • здійснювати управління залишками ТМЦ в різних одиницях виміру на безлічі складів ;
 • вести роздільний облік власних товарів, товарів, прийнятих і переданих на реалізацію , поворотної тари ;
 • здійснювати контроль і облік серій і термінів придатності ;
 • задавати довільні характеристики партії (колір, розмір тощо) і вести партійний облік в розрізі складів ;
 • комплектувати і розкомплектовувати номенклатурні позиції ;
 • здійснювати функції ордерного обліку і резервування ТМЦ.

Інформація за станом складських запасів доступна в будь-яких аналітичних розрізах з високою деталізацією до рівня характеристик товарів (колір, розмір, габарити і т.д.). Передбачена можливість отримання вартісних оцінок складських запасів за собівартістю і потенційного обсягу продажів у відпускних цінах. Засоби статистичного контролю запасів дозволяють оцінити "привабливість" кожного виробу по його частці в обороті або прибутку підприємства (ABC- аналіз), стабільність продажів (XYZ - аналіз), виявити погано продавану продукцію за такими критеріями, як середній термін зберігання, витрата за період і коефіцієнт оборотності.

Управління взаєморозрахунками

Підсистема дозволяє аналізувати зміну заборгованості в часі і оперує двома видами заборгованості: фактичною і прогнозованою (відкладеною). Фактична заборгованість пов'язана з операціями розрахунку і моментами передачі прав власності. Відкладена заборгованість виникає при віддзеркаленні в системі таких подій, як замовлення на постачання або передачу товарів на комісію, заявка на отримання грошових коштів і інших аналогічних. Основне призначення підсистеми взаєморозрахунків :

 • фіксація виникнення заборгованості контрагента перед компанією і компанії перед контрагентом ;
 • підтримка різних методик обліку заборгованості ( по договорах, по рахунках / замовленнях , по розрахункових документах ) ;
 • аналіз поточного стану заборгованості і історії її зміни.

Управління персоналом та розрахунок заробітної плати

Підсистема призначена для інформаційної підтримки кадрової політики компанії і автоматизації розрахунків з персоналом. У числі можливостей підсистеми :

 • кадровий облік ;
 • ведення регламентованого документообігу ;
 • розрахунок заробітної плати працівників організацій ;
 • автоматичний розрахунок регламентованих законодавством податків і внесків .

Програма 1С: Управління торговим підприємством для України дозволяє автоматизувати практично весь комплекс розрахунків з персоналом, починаючи від введення документів про фактично відпрацьований час, оплати лікарняних листів і відпусток, аж до формування документів на виплату зарплати і регламентованої звітності. Підсистема дозволяє вести регламентований документообіг відповідно до діючих нормативних документів :

 • висновок і ведення трудових договорів з кожним співробітником організації ;
 • формування затверджених форм по праці ;
 • ведення військового обліку.

Облік виробництва

У програмі 1С: УТП автоматизовано розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. В кінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і наданих послуг.

Для складних технологічних процесів, що припускають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їх собівартості. Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу відповідно до показників нормальної потужності, відповідно до НСБО 16 "Витрати".

При списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу по номенклатурних групах продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі наступні бази розподілу : обсяг випуску, планова собівартість, оплата праці, матеріальні витрати, виручка, прямі витрати, окремі статті прямих витрат.

Бухгалтерський та податковий облік

Рішення включає в себе функціональність конфігурації 1С: Бухгалтерія 8 для України і забезпечує вирішення завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства. У програмі підтримуються такі схеми оподаткування :

 • податок на прибуток і податок на додану вартість ;
 • податок на прибуток без податку на додану вартість ;
 • єдиний податок і податок на додану вартість ;
 • єдиний податок без податку на додану вартість ;
 • єдиний податок для СПДФО.

Податковий облік по податку на прибуток

Для ведення бухгалтерського та податкового обліку (по податку на прибуток) використовується один і той же план рахунків. При веденні бухгалтерського та податкового обліку використовується одна і та ж класифікація активів, доходів і витрат. Здійснюється роздільна вартісна оцінка активів, доходів і витрат для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування прибутку. Доходи і витрати визнаються в податковому обліку відповідно до розділу 3 Податкового кодексу України. Податковий облік в конфігурації ведеться в розрізі видів податкової діяльності. Такий підхід дозволяє враховувати доходи і витрати окремо для видів діяльності, по яких необхідний окремий облік з погляду податку на прибуток. За даними податкового обліку автоматично формується податкова декларація з податку на прибуток.

Облік ПДВ

Програма 1С: Управління торговим підприємством дозволяє формувати і реєструвати всі необхідні податкові документи : податкові накладні, додатки до них. У конфігурації реалізовані дві методики розрахунку податкової бази ("першої події") з ПДВ : оперативний розрахунок при проведенні документів і відкладене визначення податкових зобов'язань / кредиту наприкінці періоду. Для контролю коректност іподаткового кредиту, показаного при надходженні, одночасно з бухгалтерським ведеться податковий облік запасів.

Єдиний податок

Програма дозволяє реєструвати господарські операції підприємств та фізичних осіб - платників єдиного податку в книзі обліку доходів і витрат. Книга обліку доходів і витрат формується автоматично як для юридичних, так і для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.

Формування регламентованої звітності

В Управління торговим підприємством для України включені обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів. Конфігурація містить дві підсистеми звітності : звіти у складі конфігурації (традиційна) і інтегрований сервіс здачі електронної звітності 1С-Звіт (СЕЗ). У традиційній підсистемі регламентованої звітності, для податкових звітів реалізований експорт у формат, затверджений наказом ДПАУ (у файли з розширенням XML). Сервіс СЕЗ надає можливість тісної інтеграції з програмою, що дозволяє передавати дані облікової системи без створення проміжних файлів експорту, а також отримувати розшифровки сум показників звітів сервісу СЕЗ в програмі. Користувачі можуть самостійно вибрати варіант використання підсистеми регламентованої звітності : традиційна підсистема або сервіс СЕЗ.

Аналіз результатів діяльності підприємства

Моніторинг і аналіз діяльності підприємства включає потужну і гнучку систему звітів, яка дозволяє оперативно аналізувати і безперервно контролювати практично всі аспекти діяльності підприємства. У числі основних можливостей системи :

 • Лінійні , ієрархічні та крос-звіти ;
 • підтримка групування ;
 • Розшифровка окремих елементів звіту (drill-down).

Інформацію можна отримати в будь-яких розрізах з необхідною деталізацією. Користувач може самостійно задавати (налаштовувати) рівень деталізації, параметри угрупування і критерії відбору даних у звітах у відповідності зі специфікою розв'язуваних завдань. Такі індивідуальні налаштування (фактично створені користувачем спеціалізовані звіти) можуть бути збережені для подальшого використання.

Рапорт керівнику

Механізм регулярного формування та доставки керівництву інформації про поточний стан справ на підприємстві. При цьому не потрібно складати запити і навіть запускати 1С: Підприємство. Будучи один раз налаштований, механізм "Рапорт керівникові" може відповідно до заданого регламенту - наприклад, щодня в 19:30 або кожні 15 хвилин протягом дня - автоматично публікувати на внутрішньому сайті підприємства або відправляти по заданих адресах електронної пошти звіт, в якому різнопланова інформація про діяльність підприємства сконцентрована в зручному і наочному для керівника вигляді. У звіті наводиться оперативний аналіз даних за різними показниками діяльності підприємства за обсягом продажів, по дебіторської та кредиторської заборгованості, по рухах грошових коштів у розрізі статей і т.д. Список показників можна настроїти індивідуально для кожного з керівників різних служб компанії.

Для зручності аналізу в звіті передбачено графічне представлення даних : графіки порівняння фактичних показників із запланованими або з такими ж показниками за минулі періоди.

Сервісні можливості програми

Інтегровані засоби роботи з електронною поштою

У конфігурацію вбудовані засоби роботи з електронною поштою, які дозволяють значно підвищити оперативність роботи, в першу чергу підрозділів, відповідальних за роботу з клієнтами та постачальниками, збут, закупівлі і маркетинг. Поштовий клієнт володіє звичним інтерфейсом і зручний в роботі. Серед можливостей по роботі з поштою :

 • реєстрація кореспонденції, призначення виконавців і контроль виконання; ведення історії листування по кожному контрагенту ;
 • створення як індивідуальних, так і "публічних" (групових) поштових адрес і розмежування доступу до них для різних груп користувачів ;
 • імпорт контактної інформації з поширених поштових клієнтів ;
 • автоматична відправка листів по настанню запланованих подій (наприклад, нагадування про оплату ) ;
 • організація розсилок електронних листів.

Побудова територіально - розподілених систем

У 1С: Підприємстві 8 реалізований механізм управління розподіленими інформаційними базами, який забезпечує роботу єдиного прикладного рішення (конфігурації) з територіально рознесеними базами даних, об'єднаними в багаторівневу ієрархічну структуру. Це дає можливість будувати на основі конфігурації Управління торговим підприємством для України рішення для підприємств мережевої або холдингової структури, що дозволяють ефективно управляти бізнесом і бачити картину в цілому з необхідною для прийняття рішень оперативністю.

Висновок

Програма 1С : Управління торговим підприємством являє собою комплексне рішення, яке дозволяє створити достатьньо потужну інформаційну систему на підприємствах різних напрямків діяльності. Можливість допрацювання програми під індивідуальні потреби замовника забезпечує високу універсальність програми. Платформа 1С: Підприємство 8 дозволяє використовувати хмарні сервіси для роботи інформаційної системи, забезпечуючи тим самим високий рівень конфіденційності облікових даних, високу швидкість роботи в інформаційній системі, та резервне копіювання інформаційної бази - на випадок технічних, або інших проблем. Існує можливість прив′язки інтернет - ресурсу компанії (сайту, інтернет - магазину) до інформаційної системи, яка дозволяє налаштувати обмін даними стосовно цін, наявності товарів на складі, замовлень покупців між програмою 1С: Управління торговим підприємством та сайтом компанії. Функціональні можливості програми, що описані в даному матеріалі - не відображають повного спектру функцій закладеного розробниками. Інформація в даному матеріалі викладена тезисно - без докладного опису, з акцентом на найбільш затребувані користувачами функції. Консультацію стосовно індивідуальних питань, що пов′язані з системою програм 1С - Ви можете отримати, зв′язавшись з нами.

Контактні телефони:

0(44) 392-28-07

0(98) 583-77-41

Розширення для 1С УТП