(044) 392-28-07
(044) 392-28-08
(050) 351-93-13
(067) 441-17-14
Пн-Пт з 9-00 до 18-00
вул. Серпова 11,оф. 310
ст. м. Житомирська
sales@business-soft.net

Автоматизація виробничих процесів в 1С Бухгалтерії 8

У програмі 1С: Бухгалтерія 8 для України передбачено автоматичне відображення наступних господарських операцій , пов'язаних з виробничою діяльністю організації :

 • надходження матеріально - виробничих запасів ( МВЗ ) , що використовуються у виробництві , і послуг сторонніх організацій , що відносяться на витрати виробництва;
 • передача МВЗ у виробництво;
 • оприбуткування на склад готової продукції і напівфабрикатів;
 • відображення послуг, наданих власним виробничим підрозділам;
 • розрахунок фактичної собівартості продукції (робіт , послуг);
 • реалізація продукції (напівфабрикатів , послуг) власного виробництва;
 • надання послуг стороннім замовникам;
 • облік переробки давальницької сировини.

Виробничу діяльність може здійснювати основне або допоміжне виробництво . Забезпечується реєстрація всіх етапів проходження матеріальних потоків ( переділів ) між підрозділами організації . Користувач може вибрати спосіб розрахунку собівартості виробництва : по переділах або по підрозділах . Спосіб розрахунку по переділах передбачає жорстку послідовність проходження потоків матеріалів і напівфабрикатів через підрозділи організації.

Автоматизований розрахунок собівартості продукції і послуг. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою вартості . В кінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і наданих послуг.

Надається можливість обліку прямих і непрямих витрат , які безпосередньо не пов'язані з випуском продукції , наданням робіт , послуг. При автоматичному списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу по номенклатурних групах продукції або послуг (обсяг випуску , планова собівартість , оплата праці тощо) . Можна вказати свій спосіб розподілу для кожного підрозділу і кожної статті витрат.

Для обліку загальногосподарських витрат підтримується застосування методу " директ - костинг " . Цей метод передбачає , що загальногосподарські витрати списуються в місяці їх виникнення та повністю відносяться на вартість реалізованої продукції . Якщо в організації метод " директ - костинг " не застосовується , то загальногосподарські витрати розподіляються між вартістю виробленої продукції та незавершеним виробництвом.

Автоматизований облік переробки давальницької сировини , реалізовані наступні варіанти :

 • організація надає послуги з переробки давальницької сировини , тобто виступає в ролі переробника;
 • організація приймає послуги контрагентів з переробки власної сировини , тобто виступає в ролі давальця.

Виробничі операції в програмі

Програма 1С : Бухгалтерія 8 для України дозволяє враховувати виробничі процеси від моменту передачі матеріалів у виробництво до випуску готової продукції . Програма надає наступні можливості:

 • облік випуску готової продукції , витрати сировини і матеріалів , незавершеного виробництва;
 • облік власної та давальницької сировини , матеріалів , напівфабрикатів і готової продукції;
 • облік виробничих витрат , розрахунок планової і фактичної собівартості з використанням методів розподілу непрямих витрат;
 • облік діяльності допоміжного виробництва ;
 • облік зворотних відходів.

Облік готової продукції можна вести з використанням рахунку "Випуск продукції (робіт , послуг)" або без його використання . Рекомендується вести облік готової продукції з використання даного рахунку , якщо на рахунках бухгалтерського обліку важливо бачити відхилення фактичної собівартості готової продукції від планової.

Надається можливість відобразити в обліку випуск і витрати як основного виробництва , так і допоміжних виробництв . При оформленні звіту виробництва за зміну можна відобразити:

 • випуск готової продукції та напівфабрикатів;
 • матеріали , використані на виробництво;
 • послуги, надані іншому підрозділу організації;
 • зворотні відходи.

Проведенеий звіт по виробництву за зміну

Відомості про матеріали , використаних у виробництві , можна заповнювати автоматично на основі специфікації . Специфікація являє собою перелік матеріалів та інших складових , що використовуються при виробництві виробу.

Випуск готової продукції та напівфабрикатів протягом місяця відображається за плановою собівартістю. В кінці місяця проводиться інвентаризація незавершеного виробництва для кожного виробничого підрозділу.

Розрахунок фактичної собівартості випущеної продукції здійснюється наприкінці місяця регламентної операцією "Закриття рахунків" . При цьому автоматично формуються записи на різницю між плановою та фактичною собівартістю готової продукції та напівфабрикатів , розподіляються прямі і непрямі витрати по підрозділах.

Для аналізу результатів розрахунку собівартості продукції призначені довідки-розрахунки.

Переробка давальницької сировини

Виробниче підприємство може надавати послуги виробничого характеру з переробки давальницької сировини замовника. При цьому переробка давальницької сировини повинна враховуватися відокремлено від операцій з випуску готової продукції власними силами.

Реалізація послуг з переробки сировини

Організація також може замовити в іншого підприємства виробничу послугу - переробку давальницької сировини. Облік такої послуги у підприємства-замовника має свої особливості, оскільки у підприємства зберігається право власності на сировину, а також на всі напівфабрикати і готову продукцію, одержувані в процесі переробки. У програмі "1С: Бухгалтерія 8 для України" автоматизовані обидві ситуації, коли підприємство виступає в ролі переробника і в ролі власника сировини.

Плануєте купити 1С: Бухгалтерію чи інші програми 1С ? Телефонуйте :

0 (44) 392-28-05

0 (98) 583-77-41

Попередній пункт

На головну сторінку

Наступний пункт