(044) 392-28-07
(044) 392-28-08
(050) 351-93-13
(067) 441-17-14
Пн-Пт з 9-00 до 18-00
вул. Серпова 11,оф. 310
ст. м. Житомирська
sales@business-soft.net

1С: Бухгалтерія будівельної організації

Конфігурація 1С: Підприємство 8. Бухгалтерія будівельної організації призначена для автоматизації ведення бухгалтерського обліку та завдань фінансової служби підприємства з будівельною специфікою обліку. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку і віддзеркаленню даних в звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

Програма охоплює повний інвестиційний цикл за такими блоками:

 • Бухгалтерський облік та оподаткування діяльності інвестора;
 • Бухгалтерський облік та оподаткування діяльності замовника;
 • Бухгалтерський облік та оподаткування діяльності підрядника.

Вартість 1С: Бухгалтерії для будівельної організації

Стандартна версія

8400 грн.

1С: Бухгалтерія будівельної організації

Замовити безкоштовну презентацію

Версія для 5 користувачів

18300 грн.

Додаткова ліцензія для 1 користувача

2400 грн.

Програма поєднує функції своїх попередників - "1С: Замовник будівництва 1.0", "1С: Підрядник будівництва 2.3" - і має власні відмінні риси:

 • наявність механізму реалізації інвестиційного проекту по будівництву об'єкта за рахунок власних, позикових коштів або пайових коштів інвесторів;
 • наявність механізму організації часткового будівництва із залученням спеціалізованого замовника; без залучення спеціалізованого замовника, самостійно виконуючи його функції; без залучення третіх осіб, самостійно виконуючи функції замовника і генерального підрядника;
 • ведення обліку довгострокових інвестицій, як за фактичними витратами, так і обліку вироблених капітальних вкладень за договірною вартістю;
 • передача робіт після закінчення будівництва;
 • розрахунки за договорами поступки права вимоги.

Основні можливості програми

 • планування лімітів капітальних вкладень в розрізі об'єктів будівництва, статей витрат на будівництво і підрядників;
 • планування витрат з утримання підрозділів замовника будівництва в розрізі статей витрат, підрозділів і джерел фінансування;
 • облік виконання будівельно-монтажних робіт в розрізі будівництв, об'єктів будівництва, статей витрат на будівництво, технологічної структури витрат, підрядників з формуванням довідки про вартість будівельних робіт і витрат за формою КБ-3;
 • облік ПДВ (ПДВ) по капітальних вкладеннях в розрізі об'єктів капітальних вкладень;
 • облік устаткування, що вимагає монтажу в розрізі об'єктів будівництва і місць зберігання, облік заготівельно-складських витрат по устаткуванню в розрізі статей витрат;
 • облік надходження та вибуття будівельних матеріалів в розрізі об'єктів будівництва і місць зберігання;
 • облік заготівельно-складських витрат за матеріалами в розрізі статей витрат;
 • облік видачі підрядникам матеріалів в якості давальницької сировини та списання в міру його витрачання;
 • облік витрат з утримання підрозділів замовника будівництва (самого замовника будівництва та служби комплектації) в розрізі затверджених кошторисів, статей витрат і джерел фінансування, розподіл витрат на об'єкти будівництва;
 • облік надходження грошових коштів і використання коштів цільового фінансування в розрізі джерел фінансування;
 • контроль і коригування взаємно використаних засобів джерел фінансування;
 • облік операцій з передачі закінчених будівництвом об'єктів інвесторам з оформленням актів КБ-11 і КБ-14;
 • наявність аналітичних звітів по руху коштів джерел фінансування, обліку основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків з контрагентами;
 • наявність комплекту первинних документів з обліку основних фондів, незавершеного виробництва об'єктів будівництва, обліку ТМЦ та інших документів, що використовуються замовником будівництва;
 • формування пайової вкладу та розрахунки за договорами поступки прав вимоги;
 • формування планової вартості будівельно-монтажних робіт з можливістю створення локального кошторису, відомості трудових і матеріальних ресурсів, розрахунок маржинального доходу за кошторисом, а потім відображення передачі виконаних робіт на підставі створеного кошторисного розрахунку з формування уніфікованого акта передачі виконаних будівельних робіт КБ-2;
 • облік будівельно-монтажних робіт в розрізі об'єктів будівництва, облік незавершеного виробництва за статтями витрат з відображенням етапів виконання будівельних контрактів у вигляді довідок про вартість виконаних робіт з використанням уніфікованих друкованих форм КБ-3;
 • можливість формування зведеної довідки за формою КБ-3;
 • роздільний облік будівельно-монтажних робіт, виконаних власними силами і силами сторонніх підрядних організацій, в складі собівартості будівельних робіт і в складі виручки при реалізації будівельно-монтажних робіт;
 • облік прийнятих від субпідрядника послуг замовника, відображення реалізації замовнику послуг генпідрядника з можливістю розрахунку їх обсягу як по відсотку від будівельно-монтажних робіт, так і прямими сумами;
 • облік прийнятих субпідрядних робіт по об'єктах з можливістю використання прийнятих актів при передачі робіт замовнику, як передача субпідрядних робіт;
 • облік невідфактурованих поставок з використанням уніфікованої форми М-7. Облік списання матеріалів по об'єктах за формою М-29;
 • облік взаєморозрахунків з постачальниками, субпідрядниками, покупцями і замовниками з висновком універсальних Актів звірки. Формування журналу-ордера №6 по постачальникам і субпідрядникам, відомості №5с по замовниках;
 • проведення двосторонніх та тристоронніх актів взаємозаліків по рахунках розрахунків з контрагентами. Інвентаризація взаєморозрахунків з формуванням уніфікованої форми інв-17;
 • облік продукції, робіт, послуг, що випускаються (виконуються) за допомогою допоміжного виробництва;
 • розрахунок собівартості допоміжного виробництва;
 • аналіз витрат по роботах, виконаних власними силами і з залученням субпідрядних організацій;
 • аналіз оплати замовником прийнятих етапів виконання будівельних контрактів;
 • аналіз оплати субпідрядних робіт в розрізі об'єктів будівництва;
 • внутрішньогосподарські розрахунки за рахунком 79;
 • складання регламентованої бухгалтерської і податкової звітності.

Плануєте купити 1С Бухгалтерію для будівельної організації або інші програми 1С ? Телефонуйте :

0 (44) 392-28-05

0 (98) 583-77-41

<<На головну>>